Doç. Dr. FATİN RÜŞTÜ POLAT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FATİN RÜŞTÜ POLAT

T: (0282) 250

M frpolat@nku.edu.tr

W frpolat.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Genel Cerrahi
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez: Laparoskopik kolesistektomide kolanjiyografinin yapılması ve önemi (1999)
Önlisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1986-1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / SAĞLIK BAKANLIĞI
2014-2014
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
2014-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ BİLİMLER / GENEL CERRAHİ
1994-1999
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEME KOMİSYONU
2017-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / MEVZUAT KOMİSYONU
2017-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / HAY. DEN.YER. ETİK KURULU
2016-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / YAB UYR ÖGR ELE DEG KOM BAŞ KOMİSYON ÜYELİĞİ
2016-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2015-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2015-
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2015-
Başhekim SAGLIK BAKANLIĞI
PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ
2006-2009
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Genel Cerrahi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., KARABOĞA İ., Immunohistochemical examination of anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of hesperetin on trinitrobenzene sulfonic acid induced colitis in rats, Biotechnic Histochemistry, pp. 1-8, 2018.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
2. POLAT F. R., GÜZEL S., KARABOĞA İ., polat m., FİDANOL ERBOĞA Z., YILMAZ A., Effect of hesperetin on inflammatory and oxidative status in trinitrobenzene sulfonic acid-induced experimental colitis model, Cellular and Molecular Biology, vol. 64, pp. 58-65, 2018.
Özgün Makale SSCI
3. POLAT F. R., SAKALLI O., Pilonidal sinus in the breast: a case report., Annals of Clinical Pathology, vol. 6, pp. 1127-8, 2018.
Vaka Takdimi cerrahi
4. POLAT F. R., DURAN Y., Postcholecystectomy Sendroma and Cholangiography., Journal of gastroenterology and digestive disease, vol. 5, pp. 17-18, 2018.
Derleme Makale cerrahi
5. POLAT F. R., The effect of Helicobacter Pylori on the recurrence of complaints of patients with anti-reflux surgery., Journal of gastroenterology and digestive disease, vol. 5, pp. 148-51, 2018.
Özgün Makale cerrahi
6. BALİ İ., POLAT F. R., AZİRET M., SÖZEN S., EMİR S., COŞKUNKAN U., The protective effect of Nigella sativa in an animal model of colon anastomosis withischemia/reperfusion injury, International Surgery, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. POLAT F. R., Duran y., Alparslan yümün H. n., Sarıçam G., The Relationship between Giant Goiter andOperative Complications: A RetrospectiveStudy, Surgical Science, vol. 8, pp. 299-304, 2017.
Özgün Makale EBSCO
8. POLAT F. R., SAKALLI O., Gıant Mesenteric Cyst: A CaseReport, Annals of Clinical Pathology, vol. 5, pp. 1114-16, 2017.
Vaka Takdimi .
9. POLAT F. R., Algorıthmıc Approach to theTreatment of Lıver Hydatıd Cyst, Annals of Clinical Pathology, vol. 5, pp. 1105-6, 2017.
Derleme Makale
10. POLAT F. R., Epiphrenic Esophageal Diverticula: A Case Report, EC Gastroenterolgy and Digestive system, vol. 2, pp. 274-275, 2017.
Vaka Takdimi
11. POLAT F. R., Helicobacter pylori and nıssen funduplication, Gastrointestinal Cancer: Research & Therapy, vol. 2, 2017.
Editöre Mektup
12. POLAT F. R., SAKALLI O., COŞKUNKAN U., Pancreatitis durıng pegnancy and pancreatic pseodocyst, Annal Clinical cytol pathol, vol. 2, pp. 2010, 2016.
Vaka Takdimi
13. POLAT F. R., The Role of Helicobacter Pylori on the Complications of Peptic Ulcer, Annals of Clinical Cytology and Pathology, vol. 2, pp. 1016-1, 2016.
Özgün Makale
14. POLAT F. R., Hydatid Cyst, Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, vol. 22, pp. 264-266, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
15. POLAT F. R., The effect of Helicobacter pylori on gastroesophageal reflux disease., JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, vol. 16, pp. 260-3, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. POLAT F. R., The relationship between grade´s of The Gastroesophageal Reflux Disease and Hiatal hernias., HealthMed Journal, vol. 6, pp. 2268-70, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. POLAT F. R., SBRİYE P., SEZER A., Laparoscopic Treatment of Hydatid Cyst of the Spleen Without Splenectomy, Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, vol. 19, pp. 215-216, 2009.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
18. POLAT F. R., SABRİYE P., ENVER S., Laparoscopic treatment of hydatid cyst of the liver: a case report., JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, vol. 9, pp. 245-6, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. POLAT F. R., özer a., SABRİYE P., Polyorchism: a case report., Int Urol Nephrol, vol. 35, pp. 253-4, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. POLAT F. R., A pneumatosıs cystoıdes ıntestınalıs patıent presented as an acute abdomen wıth free ıntraperıtoneal gas., Turkısh Journal of Trauma & Emergency Surgery, vol. 6, pp. 67-71, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. POLAT F. R., URANUES S., COSKUN M., İLKER A., The importance of intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy., JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, vol. 4, pp. 103-7, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., DURAN Y., Mide Kanseri ve Erkan tanının önemi., Namık Kemal Medical Journal, cilt 6, ss. 32-35, 2018.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
2. POLAT F. R., GEÇGEL Ü., COŞKUNKAN U., BALİ İ., SAKALLI O., Akut batın nedeniyle opere edilen olguda; akut mezenterik iskemi ile eş zamanlı sigmoid volvulusu: Olgu sunumu., Namık Kemal Medical jouranl, cilt 5, ss. 88-91, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN
3. POLAT F. R., BALİ İ., SAKALLI O., Yanık hastalarında hastane seçiminin önemi: 22 olgunun retrospektif değerlendirilmesi, Harran ün. tıp dergisi, cilt 13, ss. 144-147, 2016.
Özgün Makale
4. POLAT F. R., COŞKUNKAN U., SAKALLI O., Asit baz dengesi ve bozukluklar, J. Basic Clin Med, cilt 4, 2016.
Tartışma/Yorum TR DİZİN
5. POLAT F. R., BALİ İ., EMİR S., COŞKUNKAN U., The importance of catheter insertion point during percutaneous endoscopic gastrostomy: A retrospective analysis., Cumhuriyet University Med J, cilt 38, ss. 35-39, 2016.
Özgün Makale
6. POLAT F. R., Editöre Mektup, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, cilt 10, ss. 3, 2015.
Özgün Makale
7. POLAT F. R., DİNELEK H., BALİ İ., EMİR S., YILDIZ E., ALKHATİP M., Safra Kesesi Divertikülü: Olgu Sunumu, J Basic Clin Med, cilt 3, ss. 78-9, 2015.
Özgün Makale
8. POLAT F. R., Trafik kazasında izole pneumobillia, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi., cilt 4, ss. 75-7, 2014.
Özgün Makale
9. POLAT F. R., Ultrasonografi eşliğinde meme İİAB, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, cilt 3, ss. 12-8, 2014.
Özgün Makale
10. POLAT F. R., Liposarcoma: A case Report,:, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 58-9, 2013.
Özgün Makale
11. POLAT F. R., Effect of β-glucan in preventing Bacterial Translocation in Model of Experimental Obstructive Jaundice., Cumhuriyet University Med J, cilt 34, ss. 454-61, 2012.
Özgün Makale
12. POLAT F. R., Paraduodenal hernia: Report a case., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, cilt 2, ss. 56-8, 2012.
Özgün Makale
13. POLAT F. R., İntrascrotall litiasis associated with hydrocele. A case report, 100 yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 18, ss. 163-4, 2011.
Özgün Makale
14. POLAT F. R., Künt ve penetran batın yaralanmalarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler ve Hasar kontrol cerrahisi., Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 52-4, 2011.
Özgün Makale
15. POLAT F. R., Rectosigmoid sonuçları, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 21-24, 2011.
Özgün Makale
16. POLAT F. R., Scrotall lipoma. A case report, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 71-2, 2011.
Özgün Makale
17. POLAT F. R., Can Cholangiocarsinoma be Identifed during laparoscopic cholecystectomy: Case Report?., Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 49-50, 2009.
Özgün Makale
18. POLAT F. R., Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında İntraoperatif Kolanjiografi Teknikleri., Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, cilt 14, ss. 205-9, 2007.
Özgün Makale
19. POLAT F. R., Chılaıdıtı Bulgusu Veren Pneumatosıs Cystoıdes Intestınalıs olgusu., Van 100 yıl Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 12, ss. 209-10, 2005.
Özgün Makale
20. POLAT F. R., Child Who 10 Years Old With Goiter. A Case Report, İnsizyon Dergisi, cilt 7, ss. 233-5, 2004.
Özgün Makale
21. POLAT F. R., Günümüzde Hemoroidlerde Tanı ve Tedavi, İnsizyon Dergisi, cilt 6, ss. 10-13, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
22. POLAT F. R., Laparoskopik Kolesistektomide Kolanjiyografinin önemi., İnsizyon Dergisi, cilt 3, ss. 125-7, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. POLAT F. R., KARABOĞA İ., POLAT M. S., FİDANOL ERBOĞA Z., YILMAZ A., GÜZEL S., THE EFFECT OF HESPERETIN ONINFLAMMATORY AND OXIDATIVE STATUS INEXPERIMENTAL COLITIS MODEL WITHTRINITROBENZENE SULPHONIC ACID, 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (02.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
2. POLAT F. R., Unanwered Questions: The Movement of Foreign Bodies in the Abdomen and the Place of Laparoscopic Surgery”, Minimally Invasive Surgery Week 2017SLS Annual MeetingThe #1 MIS MeetingSeptember 6-9, 2017Hilton San Francisco Union SquareSan Francisco, California, USA (06.09.2017-09.09.2017).
Tam metin bildiri
3. POLAT F. R., OUR EXPERİENCE; 9850 CASES WHO UNDERWENT ENDOSCOPY: WHAT DONE OR NOT DONE., MINIMALLY INVASIVE SURGERY WEEKSLS ANNUAL MEETING & ENDO EXPOTHE WESTIN COPLEY PLACE HOTELBOSTON, MASSACHUSETTS (31.08.2016-03.09.2016).
Sözlü Bildiri
4. POLAT F. R., Effect of beta glucan ın preventing bacterial translocatıon in model of experimental obstructive jaundice, 48. Congree of the european society of surgery ESSR 2013 May ISTANBUL TURKEY (03.05.2013-05.05.2013).
Tam metin bildiri
5. POLAT F. R., Liposarcoma: a case report, 16. Annual Meeting of the european society of surgery ESS 2012 NOVEMBER ISTANBUL TURKEY (05.10.2012-07.10.2012).
Tam metin bildiri
6. POLAT F. R., Percutaneous Endoscopic Gastrotomy And Preventable Minor complications: A Retrospective Analysis., 21’th International Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo September , 2012, Boston, USA.. (05.10.2012-07.10.2012).
Tam metin bildiri
7. POLAT F. R., The relationship between hiatal hernia and grade’s of gastro-oesophagial reflux disease., ‘20´th International Sls Annual Meeting And Endo-Expo 09, september 2011, Los Angeles USA. (06.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
8. POLAT F. R., The Effect Of Helicobacter Pylori On Gastroesophageal Reflux Disease., 18´th International Sls Annual Meeting And Endo-Expo september 09 Boston USA. (07.10.2009-11.10.2009).
Poster
9. POLAT F. R., The Laparoscopic Appendectomy: Our Experience., 13’th İnternational Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo ’2004 September 29-October 2, 2004, New York- USA. (07.10.2004-10.10.2004).
Poster
10. POLAT F. R., Experience With Three Portlaparoscopic Cholecystectomy., 11´th İnternational Congress Of The European Association For Endoscopic Surgery. June 15-18 June 2003 Glasgow, ENGLAND. (03.07.2003-05.07.2003).
Poster
11. POLAT F. R., The Laparoscopic Approach To Abdominal Hydatid Cysts., 11’th İnternational Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo September 11-14, 2002, New Orleans- USA (05.09.2002-07.09.2002).
Poster
12. POLAT F. R., Laparoskopic Cholecytectomy During Pregnancy., 9´th International Congress Of European Association For Endoscopic Surgery 13-16 June 2001 NETHERLAND. (06.06.2001-08.06.2001).
Poster
13. POLAT F. R., The Importance Of Intraoperative Cholangiography During Laparoscopic Cholecystectomy., 8’th International Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo ’99 December 4-7, 1999, New York City- USA. (05.12.1999-08.12.1999).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. POLAT F. R., MORDENİZ C., ŞAHİN A., YILDIRIM İ., SARIKAYA H. G., Bir üniversitede Palyatif Bakım Servis Örneği, I palyatif bakım sempozyumu’(uluslararası Katılımlı) (01.09.2018-03.09.2018).
Tam metin bildiri
2. POLAT F. R., SAKALLI O., COŞKUNKAN U., GEÇGEL Ü., DURAN Y., ÖZKAN GÜRDAL S., Literatürdeki invaziv duktal karsinomun eşlik ettiği en genç erkek meme Paget hastalığı, 21 Ulusal Cerrahi Kongresi (11.04.2018-14.04.2018).
Tam metin bildiri
3. POLAT F. R., DURAN Y., SAKALLI O., GEÇGEL Ü., Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde V-Y fleb tekniği ile primer onarım tekniğinin karşılaştırılması, 21 Ulusal Cerrahi Kongresi (11.04.2018-14.04.2018).
Özet bildiri
4. POLAT F. R., SAKALLI O., DURAN Y., BALKAN M. B., PILONIDAL SINUS AT THE INTERMAMMARIAL REGİON: A CASE REPORT, 14 MEME KONGRESİ ANTALYA (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
5. POLAT F. R., COŞKUNKAN U., SAKALLI O., GEÇGEL Ü., Akut karın nedeniyle opere edilen olguda akut mezenterik iskemi ile eş zamanlı sigmoid volvulusun görülmesi., 11 ulusal travma acil cerrahi kongresi (05.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
6. POLAT F. R., COŞKUNKAN U., BALİ İ., Giant guatr olgularında ameliyat ile operataif komplikasyonlar arasındaki ilişki, 20 ulusal cerrahi kongresi Antalya (13.04.2016-17.04.2016).
Poster
7. BALİ İ., EMİR S., POLAT F. R., SÖZEN S., AZİRET M., The protective effect of Nigella sativa in an animal model of colon anastomosis with ischemia/reperfusion injury, 8. Cerrahi araştırma kongresi kasım 2015 Konya. (05.11.2015-07.11.2015).
Poster
8. POLAT F. R., BALİ İ., SAKALLI O., Hamilelik dönemimde Pankreas pseudokisti, 10. ulusal acil cer. Kong 2015. Antalya. (15.10.2015-17.10.2015).
Poster
9. POLAT F. R., BALİ İ., SAKALLI O., Yanık hastalarında hastane seçiminin önemi, 10. ulusal acil cer. Kongresi 2015. (15.10.2015-17.10.2015).
Poster
10. POLAT F. R., Trafik kazası sonrası izole pneumobilia, 9. Acil cerrahi ve travma kongresi Nisan 2013. ANTALYA (04.04.2013-06.04.2013).
Poster
11. POLAT F. R., Ultrasonografi eşliğinde memede İİAB: Retrospektive analiz., 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2012 İZMİR. (06.05.2012-08.05.2012).
Sözlü Bildiri
12. POLAT F. R., Hasar kontrol cerrahisi., 8. Acil cerrahi ve travma kongresi Eylül 2011. ANTALYA (03.09.2011-05.09.2011).
Poster
13. POLAT F. R., Rectosigmoidoskopi sonuçlarımız:Retrospektive analiz., ELCD 10. ulusal endoskopi Laparoskpik Cerrahi kongresi. Nisan 2011. İSTANBUL (10.04.2011-12.04.2011).
Poster
14. POLAT F. R., Hiatal herni ile reflü özofajitin şiddeti arasındaki ilişki., ELCD 10. ulusal endoskopi Laparoskpik Cerrahi kongresi. Nisan 2011. İSTANBUL (03.04.2011-07.04.2012).
Poster
15. POLAT F. R., Sol Paraduodenal Herni:Olgu Sunumu., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010 ANKARA (06.05.2010-08.05.2010).
Poster
16. POLAT F. R., Ateşli Silahla Multi Organ Yaralanması:(Olgu Sunumu)., 5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005. ANTALYA (04.11.2005-06.11.2005).
Poster
17. POLAT F. R., Pneumatosis Cystoides İntestinalis:Olgu Sunumu., 19 Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 1-6 Ekim 2002. ANTALYA (01.10.2002-06.10.2002).
Özet bildiri
18. POLAT F. R., Umblikal Hernili Olguda Üç Trokar İle Kolesistektomi., 4-Ulusal Endoskopi-Laparoskopi Cerrahi Kongresi 4-6 Nisan 2000 İSTANBUL (05.04.2000-08.08.1999).
Tam metin bildiri
19. POLAT F. R., Coşkun Mİ, Polat FR, Karakaya K : Diafragma Altında Serbest Hava Bulgusu Veren Akut Batın Tablosundaki Pneumattosis İntestinalis Olgusu., Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi: 31 Ağustos 1999. ANTALYA (31.08.1999-02.09.1999).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
2. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech., Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
3. Eastern journal of medicine, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
4. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi TUBİTAK-ULAKBİM Türkiye Atıf Dizini Türk Medline
Ulusal Projeler
1. Trinitrobenzen Sülfonik Asit (tnbs) ıle Deneysel Kolit Oluşturulan Sıçanlarda Hesperidin Kullanımının ınflamatuar Süreç Ve Oksidatif Hasar üzerine Etkisi, BAP, Yürütücü, 02.01.2017-28.07.2017.
Üyelikler
Türk Cerrahi derneği, Üye, 2013-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
ENDOSKOPİ, Yer:GRAZ AVUSTURYA, 01.01.1997-02.09.1997.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Minimally Invasive Surgery Week 2017 SLS Annual Meeting The #1 MIS Meeting September 6-9, 2017 Hilton San Francisco Union Square, Yer:San Francisco, California, USA, Düzenleyenler:jsls, 06.09.2017-09.09.2017.
SLS annual Expo-endo meeting , Yer:Boston USA, 06.09.2016-10.09.2016.
48’th congrees of the European Society for Surgical research,, Yer:istanbul, Düzenleyenler:essr, 01.05.2013-23.05.2013.
16. Annual Meeting of the European Society of Surgery, ESS, Yer:istanbul, 04.10.2012-13.10.2012.
21’th International Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, SLS Annual Meeting, Endo Expo , Yer:boston, 05.09.2012-08.09.2012.
‘20´th International sls Annual Meeting And Endo-Expo , Yer:los angeles, 01.09.2011-05.09.2011.
18´th International Sls Annual Meeting And Endo-Expo , Yer:boston, Düzenleyenler:sls, 09.09.2009-12.09.2009.
13’th İnternational Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons,, Yer:new york, Düzenleyenler:sls, 29.09.2004-02.10.2004.
11´th İnternational Congress Of The European Association, Yer:england, Düzenleyenler:essr, 15.10.2003-18.10.2003.
presentation). 11’th İnternational Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo, Yer:new orleons , Düzenleyenler:sls, 14.10.2002-17.10.2002.
9´th International Congress Of European Association For Endoscopic Surgery, Yer:NETHERLAND., 13.10.2000-16.10.2000.
8’th International Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo ’99, Yer:New York City- USA. , 04.09.2000-09.09.2000.