Doç. Dr. FATİN RÜŞTÜ POLAT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FATİN RÜŞTÜ POLAT

T: (0282) 250

M frpolat@nku.edu.tr

W frpolat.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Genel Cerrahi
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez: Laparoskopik kolesistektomide kolanjiyografinin yapılması ve önemi (1999)
Önlisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1986-1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / SAĞLIK BAKANLIĞI
2014-2014
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
2014-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ BİLİMLER / GENEL CERRAHİ
1994-1999
İdari Görevler
Yab Uyr Ögr Ele Deg Kom baş komisyon üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Hay. den.Yer. Etik Kurul NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2015-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2015-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2015-
Başhekim SAGLIK BAKANLIĞI
PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ
2006-2009
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Genel Cerrahi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., Duran y., Alparslan yümün H. n., Sarıçam G., The Relationship between Giant Goiter andOperative Complications: A RetrospectiveStudy, Surgical Science, vol. 8, pp. 299-304, 2017.
Özgün Makale EBSCO
2. POLAT F. R., SAKALLI O., Gıant Mesenteric Cyst: A CaseReport, Annals of Clinical Pathology, vol. 5, pp. 1114-16, 2017.
Vaka Takdimi .
3. POLAT F. R., Algorıthmıc Approach to theTreatment of Lıver Hydatıd Cyst, Annals of Clinical Pathology, vol. 5, pp. 1105-6, 2017.
Derleme Makale
4. POLAT F. R., Epiphrenic Esophageal Diverticula: A Case Report, EC Gastroenterolgy and Digestive system, vol. 2, pp. 274-275, 2017.
Vaka Takdimi
5. POLAT F. R., Helicobacter pylori and nıssen funduplication, Gastrointestinal Cancer: Research & Therapy, vol. 2, 2017.
Editöre Mektup
6. POLAT F. R., SAKALLI O., COŞKUNKAN U., Pancreatitis durıng pegnancy and pancreatic pseodocyst, Annal Clinical cytol pathol, vol. 2, pp. 2010, 2016.
Vaka Takdimi
7. POLAT F. R., The Role of Helicobacter Pylori on the Complications of Peptic Ulcer, Annals of Clinical Cytology and Pathology, vol. 2, pp. 1016-1, 2016.
Özgün Makale
8. POLAT F. R., Hydatid Cyst, Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, vol. 22, pp. 264-266, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
9. POLAT F. R., The effect of Helicobacter pylori on gastroesophageal reflux disease., JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, vol. 16, pp. 260-3, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. POLAT F. R., The relationship between grade´s of The Gastroesophageal Reflux Disease and Hiatal hernias., HealthMed Journal, vol. 6, pp. 2268-70, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. POLAT F. R., SBRİYE P., SEZER A., Laparoscopic Treatment of Hydatid Cyst of the Spleen Without Splenectomy, Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, vol. 19, pp. 215-216, 2009.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
12. POLAT F. R., SABRİYE P., ENVER S., Laparoscopic treatment of hydatid cyst of the liver: a case report., JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, vol. 9, pp. 245-6, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. POLAT F. R., özer a., SABRİYE P., Polyorchism: a case report., Int Urol Nephrol, vol. 35, pp. 253-4, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. POLAT F. R., A pneumatosıs cystoıdes ıntestınalıs patıent presented as an acute abdomen wıth free ıntraperıtoneal gas., Turkısh Journal of Trauma & Emergency Surgery, vol. 6, pp. 67-71, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. POLAT F. R., URANUES S., COSKUN M., İLKER A., The importance of intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy., JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, vol. 4, pp. 103-7, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., BALİ İ., SAKALLI O., Yanık hastalarında hastane seçiminin önemi: 22 olgunun retrospektif değerlendirilmesi, Harran ün. tıp dergisi, cilt 13, ss. 144-147, 2016.
Özgün Makale
2. POLAT F. R., COŞKUNKAN U., SAKALLI O., Asit baz dengesi ve bozukluklar, J. Basic Clin Med, cilt 4, 2016.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
3. POLAT F. R., BALİ İ., EMİR S., COŞKUNKAN U., The importance of catheter insertion point during percutaneous endoscopic gastrostomy: A retrospective analysis., Cumhuriyet University Med J, cilt 38, ss. 35-39, 2016.
Özgün Makale
4. POLAT F. R., Editöre Mektup, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, cilt 10, ss. 3, 2015.
Özgün Makale
5. POLAT F. R., DİNELEK H., BALİ İ., EMİR S., YILDIZ E., ALKHATİP M., Safra Kesesi Divertikülü: Olgu Sunumu, J Basic Clin Med, cilt 3, ss. 78-9, 2015.
Özgün Makale
6. POLAT F. R., Trafik kazasında izole pneumobillia, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi., cilt 4, ss. 75-7, 2014.
Özgün Makale
7. POLAT F. R., Ultrasonografi eşliğinde meme İİAB, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, cilt 3, ss. 12-8, 2014.
Özgün Makale
8. POLAT F. R., Liposarcoma: A case Report,:, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 58-9, 2013.
Özgün Makale
9. POLAT F. R., Effect of β-glucan in preventing Bacterial Translocation in Model of Experimental Obstructive Jaundice., Cumhuriyet University Med J, cilt 34, ss. 454-61, 2012.
Özgün Makale
10. POLAT F. R., Paraduodenal hernia: Report a case., Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, cilt 2, ss. 56-8, 2012.
Özgün Makale
11. POLAT F. R., İntrascrotall litiasis associated with hydrocele. A case report, 100 yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 18, ss. 163-4, 2011.
Özgün Makale
12. POLAT F. R., Künt ve penetran batın yaralanmalarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler ve Hasar kontrol cerrahisi., Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 52-4, 2011.
Özgün Makale
13. POLAT F. R., Rectosigmoid sonuçları, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 21-24, 2011.
Özgün Makale
14. POLAT F. R., Scrotall lipoma. A case report, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 71-2, 2011.
Özgün Makale
15. POLAT F. R., Can Cholangiocarsinoma be Identifed during laparoscopic cholecystectomy: Case Report?., Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 49-50, 2009.
Özgün Makale
16. POLAT F. R., Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında İntraoperatif Kolanjiografi Teknikleri., Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, cilt 14, ss. 205-9, 2007.
Özgün Makale
17. POLAT F. R., Chılaıdıtı Bulgusu Veren Pneumatosıs Cystoıdes Intestınalıs olgusu., Van 100 yıl Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 12, ss. 209-10, 2005.
Özgün Makale
18. POLAT F. R., Child Who 10 Years Old With Goiter. A Case Report, İnsizyon Dergisi, cilt 7, ss. 233-5, 2004.
Özgün Makale
19. POLAT F. R., Günümüzde Hemoroidlerde Tanı ve Tedavi, İnsizyon Dergisi, cilt 6, ss. 10-13, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
20. POLAT F. R., Laparoskopik Kolesistektomide Kolanjiyografinin önemi., İnsizyon Dergisi, cilt 3, ss. 125-7, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. POLAT F. R., Unanwered Questions: The Movement of Foreign Bodies in the Abdomen and the Place of Laparoscopic Surgery”, Minimally Invasive Surgery Week 2017SLS Annual MeetingThe #1 MIS MeetingSeptember 6-9, 2017Hilton San Francisco Union SquareSan Francisco, California, USA (06.09.2017-09.09.2017).
Tam metin bildiri
2. POLAT F. R., OUR EXPERİENCE; 9850 CASES WHO UNDERWENT ENDOSCOPY: WHAT DONE OR NOT DONE., MINIMALLY INVASIVE SURGERY WEEKSLS ANNUAL MEETING & ENDO EXPOTHE WESTIN COPLEY PLACE HOTELBOSTON, MASSACHUSETTS (31.08.2016-03.09.2016).
Sözlü Bildiri
3. POLAT F. R., Effect of beta glucan ın preventing bacterial translocatıon in model of experimental obstructive jaundice, 48. Congree of the european society of surgery ESSR 2013 May ISTANBUL TURKEY (03.05.2013-05.05.2013).
Tam metin bildiri
4. POLAT F. R., Liposarcoma: a case report, 16. Annual Meeting of the european society of surgery ESS 2012 NOVEMBER ISTANBUL TURKEY (05.10.2012-07.10.2012).
Tam metin bildiri
5. POLAT F. R., Percutaneous Endoscopic Gastrotomy And Preventable Minor complications: A Retrospective Analysis., 21’th International Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo September , 2012, Boston, USA.. (05.10.2012-07.10.2012).
Tam metin bildiri
6. POLAT F. R., The relationship between hiatal hernia and grade’s of gastro-oesophagial reflux disease., ‘20´th International Sls Annual Meeting And Endo-Expo 09, september 2011, Los Angeles USA. (06.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
7. POLAT F. R., The Effect Of Helicobacter Pylori On Gastroesophageal Reflux Disease., 18´th International Sls Annual Meeting And Endo-Expo september 09 Boston USA. (07.10.2009-11.10.2009).
Poster
8. POLAT F. R., The Laparoscopic Appendectomy: Our Experience., 13’th İnternational Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo ’2004 September 29-October 2, 2004, New York- USA. (07.10.2004-10.10.2004).
Poster
9. POLAT F. R., Experience With Three Portlaparoscopic Cholecystectomy., 11´th İnternational Congress Of The European Association For Endoscopic Surgery. June 15-18 June 2003 Glasgow, ENGLAND. (03.07.2003-05.07.2003).
Poster
10. POLAT F. R., The Laparoscopic Approach To Abdominal Hydatid Cysts., 11’th İnternational Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo September 11-14, 2002, New Orleans- USA (05.09.2002-07.09.2002).
Poster
11. POLAT F. R., Laparoskopic Cholecytectomy During Pregnancy., 9´th International Congress Of European Association For Endoscopic Surgery 13-16 June 2001 NETHERLAND. (06.06.2001-08.06.2001).
Poster
12. POLAT F. R., The Importance Of Intraoperative Cholangiography During Laparoscopic Cholecystectomy., 8’th International Meeting Of Laparoendoskopic Surgeons, Sls Annual Meeting, Endo Expo ’99 December 4-7, 1999, New York City- USA. (05.12.1999-08.12.1999).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. POLAT F. R., COŞKUNKAN U., SAKALLI O., GEÇGEL Ü., Akut karın nedeniyle opere edilen olguda akut mezenterik iskemi ile eş zamanlı sigmoid volvulusun görülmesi., 11 ulusal travma acil cerrahi kongresi (05.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
2. POLAT F. R., COŞKUNKAN U., BALİ İ., Giant guatr olgularında ameliyat ile operataif komplikasyonlar arasındaki ilişki, 20 ulusal cerrahi kongresi Antalya (13.04.2016-17.04.2016).
Poster
3. BALİ İ., EMİR S., POLAT F. R., SÖZEN S., AZİRET M., The protective effect of Nigella sativa in an animal model of colon anastomosis with ischemia/reperfusion injury, 8. Cerrahi araştırma kongresi kasım 2015 Konya. (05.11.2015-07.11.2015).
Poster
4. POLAT F. R., BALİ İ., SAKALLI O., Hamilelik dönemimde Pankreas pseudokisti, 10. ulusal acil cer. Kong 2015. Antalya. (15.10.2015-17.10.2015).
Poster
5. POLAT F. R., BALİ İ., SAKALLI O., Yanık hastalarında hastane seçiminin önemi, 10. ulusal acil cer. Kongresi 2015. (15.10.2015-17.10.2015).
Poster
6. POLAT F. R., Trafik kazası sonrası izole pneumobilia, 9. Acil cerrahi ve travma kongresi Nisan 2013. ANTALYA (04.04.2013-06.04.2013).
Poster
7. POLAT F. R., Ultrasonografi eşliğinde memede İİAB: Retrospektive analiz., 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. Mayıs 2012 İZMİR. (06.05.2012-08.05.2012).
Sözlü Bildiri
8. POLAT F. R., Hasar kontrol cerrahisi., 8. Acil cerrahi ve travma kongresi Eylül 2011. ANTALYA (03.09.2011-05.09.2011).
Poster
9. POLAT F. R., Rectosigmoidoskopi sonuçlarımız:Retrospektive analiz., ELCD 10. ulusal endoskopi Laparoskpik Cerrahi kongresi. Nisan 2011. İSTANBUL (10.04.2011-12.04.2011).
Poster
10. POLAT F. R., Hiatal herni ile reflü özofajitin şiddeti arasındaki ilişki., ELCD 10. ulusal endoskopi Laparoskpik Cerrahi kongresi. Nisan 2011. İSTANBUL (03.04.2011-07.04.2012).
Poster
11. POLAT F. R., Sol Paraduodenal Herni:Olgu Sunumu., 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010 ANKARA (06.05.2010-08.05.2010).
Poster
12. POLAT F. R., Ateşli Silahla Multi Organ Yaralanması:(Olgu Sunumu)., 5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005. ANTALYA (04.11.2005-06.11.2005).
Poster
13. POLAT F. R., Pneumatosis Cystoides İntestinalis:Olgu Sunumu., 19 Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 1-6 Ekim 2002. ANTALYA (01.10.2002-06.10.2002).
Özet bildiri
14. POLAT F. R., Umblikal Hernili Olguda Üç Trokar İle Kolesistektomi., 4-Ulusal Endoskopi-Laparoskopi Cerrahi Kongresi 4-6 Nisan 2000 İSTANBUL (05.04.2000-08.08.1999).
Tam metin bildiri
15. POLAT F. R., Coşkun Mİ, Polat FR, Karakaya K : Diafragma Altında Serbest Hava Bulgusu Veren Akut Batın Tablosundaki Pneumattosis İntestinalis Olgusu., Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi: 31 Ağustos 1999. ANTALYA (31.08.1999-02.09.1999).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
2. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech., Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
3. Eastern journal of medicine, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
4. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi TUBİTAK-ULAKBİM Türkiye Atıf Dizini Türk Medline
Ulusal Projeler
1. Trinitrobenzen Sülfonik Asit (tnbs) ıle Deneysel Kolit Oluşturulan Sıçanlarda Hesperidin Kullanımının ınflamatuar Süreç Ve Oksidatif Hasar üzerine Etkisi, BAP, Yürütücü, 02.01.2017-Devam Ediyor.
Üyelikler
Türk Cerrahi derneği, Üye, 2013-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
ENDOSKOPİ, Yer:GRAZ AVUSTURYA, 01.01.1997-02.09.1997.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Minimally Invasive Surgery Week 2017 SLS Annual Meeting The #1 MIS Meeting September 6-9, 2017 Hilton San Francisco Union Square, Yer:San Francisco, California, USA, Düzenleyenler:jsls, 06.09.2017-09.09.2017.